Get Up to 40% OFF New-Season Styles

Men

* Limited time only.

Velkommen til Noor 92 Publications

I over 20 år har Noor 92 Publications utgitt gratis nettbasert islamsk litteratur på norsk for både voksne og barn. Vi håper at du finner dette besøket lærerikt og nyttig. Vårt hovedmål er å spre kunnskap om islam på norsk ved å oversette og skrive islamsk litteratur. Denne nettsiden ønsker å styrke og utvikle de norske muslimenes tro og å lære ikke-muslimer mer om islam gjennom kunnskap basert på autentiske kilder, veloverveide tolkninger og moderate holdninger. Vi bygger en bro mellom den tradisjonelle og dagens islamske kunnskap ved vår framgangsmåte. Denne nettsiden drives frivillig for å glede Gud og Hans elskede sendebud Moḥammad ﷺ. «Sannelig, Gud gir liv til hjertet gjennom visdommens lys, slik som Han gir liv til den døde jorden ved himmelens rikelige regn.» Al-Madanī, Mowaṭṭa’ al-Imām Mālik, 5:1458#3670.

Porto Watches

20%

30%

Off

DEAL PROMOS

STARTING AT $99

Handbags

STARTING AT $99

Våre bøker

has been added to your cart.
Checkout