Velkommen til Noor 92 Publications

Vi håper at du finner dette besøket lærerikt og nyttig. Vårt hovedmål er å spre kunnskap om
islam på norsk ved å oversette og skrive islamsk litteratur.
Denne nettsiden ønsker å styrke og utvikle de norske muslimenes tro og å lære ikke-muslimer
mer om islam gjennom kunnskap basert på autentiske kilder, veloverveide tolkninger og
moderate holdninger. Vi bygger en bro mellom den tradisjonelle og dagens islamske
kunnskap ved vår framgangsmåte.
Denne nettsiden drives frivillig for å behage Gud og Hans elskede sendebud Moḥammad sign.
Vil du være med på å bidra til utgivelse av islamsk litteratur på norsk, kan du donere til:
0539 52 67 444.
«Sannelig, Gud gir liv til hjertet gjennom visdommens lys, slik som Han gir liv til den døde
jorden ved himmelens rikelige regn.» Al-Madanī, Mowaṭṭa’ al-imām Mālik, 5:1458#3670.

Våre bøker

Profeten Adam

Noor 92 Publications

Visninger totalt: 115 Visninger i dag: 1

Les boken

Den gylne kua

Noor 92 Publications

Visninger totalt: 111 Visninger i dag: 1

Les boken

Å besøke profeten Moḥammads hellige ﷺ grav

Dr Moḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikī

Visninger totalt: 92 Visninger i dag: 1

Les boken

Å utføre żikr høylytt – mellom kjetteri og tradisjon

Gholām Rasōl as-Sa‘īdī

Visninger totalt: 111 Visninger i dag: 1

Les boken

40 beretninger – profetskapet ble tilendebrakt

Visninger totalt: 221 Visninger i dag: 1

Les boken

Koranetikette

Visninger totalt: 94 Visninger i dag: 1

Les boken

Skriftrullen til Hammam ibn Monabbih

Visninger totalt: 124 Visninger i dag: 1

Les boken

Tawassol (Forbønn)

Shaykh-ul-Islam Tahir-ul-Qadri

Visninger totalt: 132 Visninger i dag: 1

Les boken

Den Hellige Koranen

[:nb]Shaykh-ul-Islam Tahir-ul-Qadri Oversatt av Abo Mahi[:]

Les boken